Renseanlegg

Telefon

E-post

post@vikenpumpeservice.no

Adresse

Osloveien 161, 1449 DRØBAK

Pumpeservice

Viken Pumpeservice AS har nær 40 års erfaring med pumper, spesialiserer seg på trykkavløp, og tilbyr service, verksted, kontrollavtaler, bytte- og utleiepumper. Avanserte reparasjoner utføres på verksted, og kontrollavtaler sikrer driftssikkerhet for pumpestasjoner.

Rørlegger

Rørlegger på Østlandet tilbyr omfattende rørleggertjenester, spesialister på trykkavløp, med nær 10 års erfaring.

Trykkavløp

Trykkavløp er et fleksibelt, lav-vedlikehold kloakksystem som kan pumpe lange avstander og gir frihet i arealplanlegging.

Biokatalysator

Olfatec Biokatalysator bekjemper fettavleiringer i avløpssystemer, reduserer lukt- og rotteproblemer, forbedrer arbeidsmiljøet og effektiviserer drift.

Ecoflex

Ecoflex Supra PLUS er markedets mest energieffektive frostsikre rør med selvbegrensende varmekabel for vann og avløp, tilgjengelig i lengder fra 1 til 150 meter.

Renseanlegg

Vi tilbyr pålitelig service og vedlikehold av moderne SBR-renseanlegg for hus og hytter, med ekspertise på både små og store renseanlegg.

renseanlegg

Viken Pumpeservice AS er en profesjonell og kompetent leverandør av pumper og service/vedlikehold på pumper på Østlandet etablert i 2018. Vi har ansatte med god erfaring på renseanlegg både mini renseanlegg og for større utbygginger.

 

Moderne renseanlegg for hus og hytter

Clean 1 og Clean 2 er moderne SBR-renseanlegg som renser alt husholdsningsavløpsvann fra henholdsvis én eller to hus eller hytter. Renseanleggene i resirkulerbart polyetylen er tilpasset nordiske forhold, er driftssikre og leveres klare til bruk.

 

Hvordan fungerer renseanlegget?

Clean 1 og Clean 2 benytter seg av SBR-teknologi for å oppnå de beste renseresultater.

SBR står for Sequence Batch Reactor, eller porsjonsvis behandling – en rensemetode med aktivt slam hvor avløpsvann føres inn i en reaktor og behandles satsvis. Alle satser er av samme størrelse og rengjøres dermed like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til utløpsstedet.

 

SBR-teknologi

Satsvis renseteknikk

Aktiv slamprosess

Kjemisk utfelling av fosfor

Kontakt oss

Adresse

Osloveien 161, 1449 DRØBAK

E-post
post@vikenpumpeservice.no
Telefon

(+47) 94 00 44 66

Follow Us