Biokatalysator

Telefon

E-post

post@vikenpumpeservice.no

Adresse

Osloveien 161, 1449 DRØBAK

Pumpeservice

Viken Pumpeservice AS har nær 40 års erfaring med pumper, spesialiserer seg på trykkavløp, og tilbyr service, verksted, kontrollavtaler, bytte- og utleiepumper. Avanserte reparasjoner utføres på verksted, og kontrollavtaler sikrer driftssikkerhet for pumpestasjoner.

Rørlegger

Rørlegger på Østlandet tilbyr omfattende rørleggertjenester, spesialister på trykkavløp, med nær 10 års erfaring.

Trykkavløp

Trykkavløp er et fleksibelt, lav-vedlikehold kloakksystem som kan pumpe lange avstander og gir frihet i arealplanlegging.

Biokatalysator

Olfatec Biokatalysator bekjemper fettavleiringer i avløpssystemer, reduserer lukt- og rotteproblemer, forbedrer arbeidsmiljøet og effektiviserer drift.

Ecoflex

Ecoflex Supra PLUS er markedets mest energieffektive frostsikre rør med selvbegrensende varmekabel for vann og avløp, tilgjengelig i lengder fra 1 til 150 meter.

Renseanlegg

Vi tilbyr pålitelig service og vedlikehold av moderne SBR-renseanlegg for hus og hytter, med ekspertise på både små og store renseanlegg.

Miljø Biokatalysator

Viken Pumpeservice AS er en profesjonell og kompetent leverandør av miljøproduktet Olfatec Biokatalysator.

Vi har opparbeidet en god erfaring med dette de senere årene med både kommuner og private anlegg

 

OLFATEC.

Avleiring av fett i avløpsledningsnettet er blitt et stadig økende problem i Norge. Både avløpsnettet, pumpestasjonene og renseanleggene får store problemer ved for mye fett i avløpsvannet. Avleiringene kan føre til at ledningsnettet går tett, noe som igjen medfører tilbakeslag og oversvømmelser.

Fett fører til økte lukt- og rotteproblemer, dårlig arbeidsmiljø og økte driftsutgifter.

Årsaken er i stor grad økt bruk av matfett og matoljer hos private husholdninger og matproduserende bedrifter. Flere kommuner pålegger bedrifter å installere fettutskiller på eget avløp. Imidlertid har kommunene liten kapasitet til å følge opp utskillerne, renseeffekt på disse og tømmefrekvens. I tillegg mangler det ofte informasjon til forbrukerne om fettproblematikken.

Rottene elsker matfettet som setter seg på veggene i avløpsrørene. Tonnevis med fett samler seg i kloakken, da fett som skylles ned i avløpet med varmt vann stivner når det blir kaldt. Fettet fester seg som store klumper slik at avløpssystemet ikke fungerer slik det skal. Det setter seg godt fast og kan ofte ikke spyles vekk, noe som medfører mye ekstra arbeid og unødig helserisiko. Mens mannskapene fjerner fettet manuelt må avløpspumper stanses og ofte går kloakkvannet urenset til sjøen så lenge arbeidet pågår.

Rør med mye fett resulterer i at pumpene må kjøre lengre for å pumpe ut vannet, da den indre diameteren er redusert. Det medfører et høyere strømforbruk og lavere effektivitet. Vann- og avløpsetatene i kommunene må bruke mye ekstra ressurser på å spyle og fjerne fett for å holde systemet i gang.

Omfang av skittent vedlikehold blir drastisk redusert:

Spyling og rengjøring av pumpestasjoner blir nesten overflødig. Fettet akkumuleres ikke på samme måten, og løsner lett ved spyling, rask forbedring av arbeidsforhold, reduksjon av gass. Driftsoperatører svært fornøyde med en arbeidshverdag med mindre lukt, fravær av gass og generelt hyggeligere arbeidsomgivelser og arbeidsoppgaver.

Viktig HMS tiltak

Kontakt oss

Adresse

Osloveien 161, 1449 DRØBAK

E-post
post@vikenpumpeservice.no
Telefon

(+47) 94 00 44 66

Follow Us